th

OOCL ปรับปรุงบริการในเส้นทางตะวันออกกลาง

โดยกลุ่มพันธมิตร Ocean Alliance จะให้บริการเชื่อมต่อท่าเรือในเอเชียและตะวันออกกลางทั้งหมดสี่เส้นทาง พร้อมระยะเวลาการขนถ่ายสินค้า ที่รวดเร็ว หลังจากการควบรวมบริการ ME2 เข้ากับบริการ ME1 ให้กลายเป็นบริการเดียว อ่านต่อ…

Related Posts

Leave a Reply