th

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัทโซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 15 คลองชวดลากข้าว (กิ่งแก้ว) ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ณ ลานเอนกประสงค์หมู่ที่ 15 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของชาติได้พัฒนาตนเองเป็นทรัพยากรของชาติที่ดีและมีคุณภาพ โดยในกิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับจากเด็กๆและเยาวชนในชุมชนพื้นที่เป็นอย่างดี กิจกรรมที่ทางบริษัทโซนิคฯ ได้นำไปจัดให้กับน้องๆ ล้วนแล้วแต่สร้างความสนุกสนาน แฝงไปด้วยรอยยิ้มและความสามัคคีในหมู่คณะเป็นอย่างดี ภายในงานยังมีการมอบของรางวัลให้กับน้องๆ ชุมชนคลองชวดลากข้าว เป็นจำนวนมาก อาทิ อุปกรณ์เครื่องเขียน สมุด รถจักรยาน รวมถึงของรางวัลต่างๆอีกมากมาย และภายในงานยังมีบูธอาหารและเครื่องดื่มที่ทางบริษัทโซนิคฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้น้องๆ เพื่อคลายร้อนอีกด้วย บอกได้เลยว่างานนี้น้องๆ อิ่มทั้งใจ อิ่มทั้งกาย ไปตามๆ กัน

 

Related Posts

Leave a Reply