th

ทันหุ้น – SONIC มองแนวโน้มผลงานไตรมาส 3/61 แจ่ม รับศักยภาพการดำเนินธุรกิจแข็งแกร่งจากขีดความสามารถการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หนุนปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางทะเล ทางบกและทางอากาศขยายตัวดีต่อเนื่อง หนุนเป้ารายได้ปีนี้แตะ 1 พันล้านบาท

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) หรือ SONIC หนึ่งในผู้นำธุรกิจให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจรระดับภูมิภาค เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/61 ของบริษัทเชื่อมั่นว่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่น ทั้งในแง่ของภาพรวมรายได้และอัตราการทำกำไรขั้นต้นซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/61 หรือหากเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากศักยภาพการดำเนินธุรกิจในการให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น จากจุดแข็งในการนำเสนอสินค้าและบริการที่ครบวงจรแบบ One Stop Service ที่สร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการของลูกค้าจึงได้รับความไว้วางใจในการใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างเนื่อง

เร่งเพิ่มพนักงานขาย

ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้เพิ่มบุคลากรพนักงานขายเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม จากปัจจุบันที่ SONIC ให้บริการขนส่งสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ สินค้าเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ส่งผลให้ปริมาณการขนส่งสินค้าเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งการให้บริการขนส่งสินค้ารระหว่างประเทศทางทะเล ทางอากาศ และทางบกรวมถึงบริการขนส่งสินค้าข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

นอกจากนี้ SONIC ยังสามารถบริหารจัดการต้นทุนการดำเนินที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับเร่งเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีอัตราการทำกำไรขั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และสามารถตอบสนองการให้บริการแก่ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศที่ต้องการใช้บริการด้านโลจิสติกส์เพิ่มขึ้น ทั้งในกลุ่มสินค้าเครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ อะไหล่ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

 

แหล่งข่าว https://www.thunhoon.com/180764/38/50/

Related Posts

Leave a Reply