th

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงเบื้องต้น ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือในการมอบความรู้ให้กับพนักงานจาก เจ้าหน้าที่ สถานีดับเพลิง ถนนจันท์ ในการนี้พนักงานได้รับความรู้ภาคทฤษฎีพร้อมทั้งภาคปฏิบัติ โดยการฝึกซ้อมผ่านพ้นด้วยดี พนักงานเกิดความรู้และความเข้าใจในการดับเพลิงเบื้องต้น รวมถึงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 

Related Posts

Leave a Reply