th

 

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ร่วมสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรม “เด็กโลจิสติกส์ จิตอาสา” ของน้องๆ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม โดยส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับน้องๆบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม โดยการรับบริจาคเงินสมทบทุน รวมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับน้องๆ บ้านนนทภูมิ โดยทาง บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ได้มองเห็นถึงการให้โอกาสในการส่งต่อสิ่งที่ดีๆ ต่อสังคมเช่นนี้เสมอมา  ทั้งนี้ทาง บ.โซนิคฯ ได้ร่วมรับบริจาคเงินสมทบทุนจากคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงท่านลูกค้าที่มีอุปการะคุณที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆเช่นนี้เรื่อยมาก โดยการนี้ทางบริษัทได้นำเงินบางส่วนจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อสมทบให้กับน้องๆ คณะวิศวะโลจิสติกส์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม และเงินส่วนที่เหลือร่วมสมทบทุนกับน้องๆ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุมบริจาคให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ในกิจกรรมครั้งนี้ได้สร้างรอยยิ้มให้ทั้งผู้รับและผู้ให้ บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการให้โอกาสต่อสังคมเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง 

Related Posts

Leave a Reply