th

ดร.สันติสุข ให้สัมภาษณ์ Phone in รายการ Money Daily

Sonic Interfreights save&smooth services, we are providing total logistics. > SONIC News > ดร.สันติสุข ให้สัมภาษณ์ Phone in รายการ Money Daily

วันนี้ เวลา 10.00 น. โดยประมาณ ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ MCOT HD 30 ในรายการ Money Daily  ถึงสถานการปัจจุบันของทาง SONIC และร่วมพูดคุยแนวทางการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ในปี 62 ร่วมถึงการขยายพันธมิตรทางด้านโลจิสติกส์

  • ภาพรวมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในปี 2562
  • แนวโน้มภาพรวมเศรษฐกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้งการส่งออกในปี 2562
  • แผนการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ในปี 2562

 

 

Related Posts

Leave a Reply