th

Q & A และข้อมูลนักวิเคราะห์

Q&A และข้อมูลนักวิเคราะห์

คำถาม : ค่าระวางที่สูงขึ้นมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทหรือไม่

คำตอบ : ส่งผลกระทบเป็นเชิงบวก เนื่องด้วยผลประกอบการบริษัทดีอย่างต่อเนื่อง และบริษัทยังคงปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

คำถาม : ประมาณการรายได้ในด้านต่างๆ ปี 2565 เปรียบเทียบปี 2564

คำตอบ : บริษัทตั้งเป้าการเติบโตประมาณ 20% ตามแผนกลยุทธ์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คำถาม : สถานการณ์ ยูเครน และประเทศจีนมีประกาศ Lock Down ส่งผลกระทบอะไรกับบริษัทบ้างหรือไม่

คำตอบ : บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง แต่ในส่วนของบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบในเรื่องนี้

คำถาม : สถานการณ์น้ำมันโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจะทำให้รายได้ค่าขนส่งเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

คำตอบ : ในส่วนของรายได้ของค่าขนส่งในระหว่างประเทศ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ประกอบการขนส่งแบบ NVOCC ซึ่งใช้นโยบายราคาแบบ COST PLUS จึงไม่มีผลกระทบโดยตรง และในส่วนของการให้บริการขนส่งทางรถ บริษัทมีการกำหนดอัตราค่าน้ำมันกับลูกค้าโดยการอัพเดตสถานการณ์ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

คำถาม : ค่าเงินที่ผันผวน ณ ปัจจุบัน ทางบริษัทมีมาตการรับมืออย่างไรบ้าง

คำตอบ : โดยรายได้และต้นทุนที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศนั้นเกิดจากการทำธุรกรรมกับพันธมิตรต่างประเทศโดยจะมีการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามธรรมชาติ (Natural Hedge) และมีการใช้บัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ มีการติดตามข่าวสาร และข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าสามารถประเมินสถานการณ์ และหาทางป้องกันความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้มีผลกระทบต่อผลดำเนินงานในอดีตอย่างมีนัยสำคัญจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

คำถาม : กระแสสกุลเงิน Digital (Cryptocurrency) ที่กำลังมาแรงอยู่ในตอนนี้ ทางบริษัทมีความสนใจที่จะเข้าไปลงทุนในตลาดนี้หรือไม่ และมีความคิดเห็นอย่างไร

คำตอบ : บริษัทยังคงเน้นที่ Core Business เป็นหลัก ส่วนเรื่องการลงทุนในสกุลเงิน Digital (Cryptocurrency) อยู่ระหว่างการศึกษา

คำถาม : ประเด็นเรื่องตู้สินค้าและค่าระวางเรือในปี 2022 นี้จะมีแนวโน้มในทิศทางใดและมีความคิดเห็นอย่างไร

คำตอบ : ตามการคาดการณ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมยังคงสูงอยู่ในครึ่งปีแรก แต่อาจมีการผันผวนไปตามสถานการณ์โลก

คำถาม : รถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน บริษัทมีแผนที่จะเข้าไปลงทุนหรือไม่และลงทุนในรูปแบบใด

คำตอบ : บริษัทไม่ได้เข้าไปลงทุนโดยตรง ทั้งนี้บริษัทมีการให้บริการในเส้นทางลาว-จีนโดยใช้พันธมิตร

คำถาม : บริษัทมีแผนการลงทุนในอนาคตที่นอกเหนือจากธุรกิจด้าน Logistics อย่างไรบ้าง

คำตอบ : บริษัทยังแสวงหาโอกาสและศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจด้านอื่นนอกเหนือจากธุรกิจโลจิสติกส์ แต่ยังคงมุ่งมั่นในการเติบโตในโลจิสติกส์

คำถาม : มีข่าวเรื่อง M&A กับบริษัทต่างชาติ ไม่ทราบว่าจะเป็นไปได้และมีประโยชน์ต่อบริษัทในระยะยาวหรือไม่

คำตอบ : บริษัท เน้นการเติบโต Organic แต่ก็มองหาโอกาสเสมอ และเป็นหนึ่งในนโยบายการเติบโตของบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

คุณจิตรา อมรธรรม

โทร.+66 2646 9966

 jita.a@fnsyrus.com