ประชาสัมพันธ์จากกรมขนส่งทางบก

เรียน ท่านสมาชิก
 
ขอนำส่งประชาสัมพันธ์จากกรมขนส่งทางบก ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เข้มงวด!!! ตรวจสอบการใช้ทวิสล็อกตู้คอนเทนเนอร์ตลอดระยะเวลาที่ทำการขนส่ง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
เพื่อทราบ
 
สมาคมฯ
สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
Sonic Group Copyright © 2018. All rights reserved.