แจ้งข้อร้องเรียน

ท่านสามารถร้องเรียน / ชี้เบาะแส ดังนี้

 

1.ทางไปรษณีย์

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)

นายรนัท เลียวเลิศสกุลชัย (เลขานุการบริษัท)

เลขที่ 79/349,350 ชั้น 1,2 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

2.E-mail : ranut@glinkthai.com

3.โทรศัพท์. 02-213-2999