บริการของเรา

T-SERVICES

TRANSPORT-SERVICES คือบริการขนส่งสินค้าทางภาคพื้นดิน เรามีบริการมากมาย ทั้งการจองรถขนส่งสินค้า ขณะนี้เรามีรถหัวลากตู้สินค้าจำนวน 63 หัวลาก และมีหางลากตู้สินค้า 144 หางลาก เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวในการขนส่งสินค้าของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ราคาเป็นกันเอง

S-SERVICES

SEA-SERVICES คือบริการทางสายเรือ เรามีบริการมากมายทั้งการจองเรือ รายละเอียดวันที่เรือออก วันที่เรือถึง รายละเอียดชื่อเรือแม่ เรือลูก รายละเอียดเส้นทางการเดินเรือ รวมถึงรายชื่อเมืองท่าต่าง ๆที่เรือเข้าเทียบท่า

A-SERVICES

AIR-SERVICES คือบริการทางสายการบิน เรามีบริการมากมายทั้งการจองสายการบินในการขนส่งสินค้าทางอากาศ มีรายละเอียดวันที่เครื่องออก วันที่เครื่องถึง รายละเอียดชื่อเครื่อง มีรายระเอียดราคาในการจัดส่งต่อน้ำหนัก