หน้าหลัก

previous arrow
next arrow
Slider

 

SONIC Channel 

บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน) (“SONIC”) ประกอบธุรกิจให้บริการการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร
ทั้งการเป็นตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และรับขนส่งสินค้าในประเทศ (International Logistics Service Provider)

ถ่ายทอดสดงาน SONIC OPPORTUNITY DAY 2018 

ดาวโหลดเอกสาร OPP DAY 2018

(คลิกที่รูปด้านล่างเพื่อนดาวน์โหลดเอกสาร)

 

ดาวโหลดเอกสาร Roadshow Presentation

(คลิกที่รูปด้านล่างเพื่อนดาวน์โหลดเอกสาร)